top of page

ABOUT US

Women's Magazine

We are a DH GROUP Project managed by the TDHI FASHION Division of TDHI INTERNATIONAL.

The project provides a free showcase for all customers in the fashion sector of TDHI INTERNATIONAL.

The companies will be selected from 30 09 2023 to 30 06 2024. TDHI FASHION will select brands to support for free through the new website, which will be published and renewed in the last quarter of 2024.

Write to the international secretariat info@tdhi-international.com, presenting your brand. Everyone will get an answer.

Scrivi alla Segreteria per il mercato italiano info@tdhi-italia.com​presentando il tuo brand. A tutti daremo una risposta.
 

Мы Проект DH GROUP, управляемый компании TDHI INTERNATIONAL, подразделением TDHI FASHION.

Проект предоставляет бесплатную ‘выставку’ для всех клиентов модного сектора TDHI INTERNATIONAL.

Компании будут выбраны с 30.09.2023 по 30.06.2024 года. TDHI FASHION выберет бренды для бесплатной поддержки через новый веб-сайт, который будет опубликован полностью обновленным в 2024 году.

Напишите в международный секретариат info@tdhi-international.com, представив свой бренд. Каждый получит ответ.

 


 

Mes esame DH GROUP Projektas, kurį valdo TDHI INTERNATIONAL padalinys TDHI FASHION.

Projektas suteikia nemokamą terpę turiniui visiems TDHI INTERNATIONAL mados sektoriaus klientams.

Įmonės bus atrenkamos nuo 2023 09 30 Iki 2024 06 30, TDHI FASHION išrinks prekės ženklus, kuriuos nemokamai patalpins į naują svetainę, kuri galutinai bus atnaujinta 2024 m.

Parašykite apie savo prekės ženklą tarptautiniam sekretoriatui, adresu info@tdhi-international.com. Visi gaus atsakymą.

] Jesteśmy Projektem DH GROUP zarządzanym przez TDHI INTERNATIONAL podział TDHI FASHION.

Projekt zapewnia bezpłatną prezentację dla wszystkich klientów z sektora modowego TDHI INTERNATIONAL.

Firmy będą wybierane od 30 09 2023r. do 30 06 2024r. TDHI FASHION wybierze marki do bezpłatnej obsługi za pośrednictwem nowej strony internetowej, która zostanie opublikowana całkowicie odnowiona w 2024 r.

Napisz do międzynarodowego sekretariatu info@tdhi-international.com, przedstawiając swoją markę. Każdy otrzyma odpowiedź.

bottom of page